• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
Tırnak Temizliği: Tırnağın belli bir sıraya göre kesilmesine dair bir rivayet olmamakla birlikte, şu sıranın takip edilmesi müstehap görülmüştür. Buna göre önce el, sonra ayak tırnakları kesilir.Evvela sağ elin şahadet parmağından başlayarak, sonra orta parmaktan küçük parmağa kadar sıralı kesilir. Sonra başparmak kesilir. Daha sonra sol elin küçük parmağından başlayarak sırayla başparmağa gelinir.Ayak tırnaklarını keserken; sağ ayak serçe parmağından başlayıp başparmakla bitirmek; sol ayak başparmağından başlayıp serçe parmağa kadar sırayla kesilir.
"Adama şer cihetinden, misafir gittiği yerde önüne konulanı beğenmemesi kâfidir."
(Ramûz, c.2/340)