• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
Saç, Sakal ve Bıyık Temizliği: Her gün saç bakımına zaman ayırıp meşgûl olmak mekruh olarak addedilmiştir. Zira bu, bir nevî tereffüh kabûl edilmiştir. Abdullah İbnu Mugaffel(r.a) anlatıyor: "Resûlullah(a.s.v) saç bakımını gün aşırı yapmayı emredip, fazlasını yasakladı." (Ebû Dâvud, Tereccül 1)
Ebû Said Hudri (r.a.) rivayet etmiştir: Resûlullah (a.s.v) yemekten sonra, “Bizi doyuran, bize içiren ve bizi Müslüman olarak yaratan Allah'a hamd olsun” derdi. Meali bu şekilde olan duanın asıl metni şöyledir: "Elhamdülillâhi'llezi et'amenâ ve sekânâ ve ce'alena minel müslimiyn."
(Ebû Dâvud, Libas 1)