• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
Saç, Sakal ve Bıyık Temizliği: Dinimizde, her hususta olduğu gibi, saç ve sakalda da temizlik ve manzara güzelliği mahbûb ve makbûldür. Saçları yıkayarak temiz tutmak, yağlamak, taramak suretiyle bakımlı kılmak, gelişi güzel, dağılmış ve düzensiz halde bırakmamak gerekir.
Zira nebevî terbiye sahibi olan sahabe-i kiram, Efendimiz'in huzuruna vardıkları zaman, buldukları boş yere otururlardı.
(Ebû Dâvûd, Edeb 14)