• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
Tırnak Temizliği: Tırnak kesmenin belirli bir günü ve zamanı yoktur. Gerektiği her an kesilebilir. Tırnak kesiminin Cuma günü namazdan evvel yapılması efdaldir, sünnettir.
“Hane halkının iznini almadan gözlerini evin içine diken kimse onları yok etmiş gibidir.”
(Macmazu’-zevaid, 8/43)